UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i KonsumentówLogo Polub PolubownePolub Polubowne

Wersja graficzna

Menu

Pliki do pobrania

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

Masz pytania dotyczące stosowania pozasądowych metod rozwiązywania sporów konsumenckich? W publikacji podpowiemy,
do kogo się zwrócić, jakie są koszty postępowania i ile ono trwa,
a także jakie są obowiązki przedsiębiorców prowadzących działalność stacjonarnie, a jakie przy działalności przez internet.

Pamiętaj, że pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich wiąże się z wieloma korzyściami. Sprawdź, dlaczego warto rozwiązywać spory pozasądowo.

Prawa pasażerów kolei - Broszura

Możesz się zwrócić do Rzecznika o pomoc w
rozwiązaniu sporu z przedsiębiorcą, gdy
poniosłeś straty finansowe, na przykład
w związku z opóźnieniem pociągu, utratą
połączenia, zniszczeniem bagażu lub
uszkodzeniem ciała.

Prawa pasażerów kolei - Ulotka

Jeżeli chcesz polubownie rozwiązać swój spór
w postępowaniu przed Rzecznikiem Praw Pasażera
Kolei, wypełnij interaktywny formularz
wniosku dostępny na stronie internetowej:
www.pasazer.gov.pl

Prawa pasażerów kolei - Plakat

Domagasz się rekompensaty finansowej, a przewoźnik kolejowy
lub zarządca dworca nie uwzględnił Twojej reklamacji?
Możesz zwrócić się o pomoc do Rzecznika Praw Pasażera Kolei.
Uważasz, że zostały naruszone Twoje prawa jako pasażera?
Możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Sprawozdanie UOKiK z systemu ADR w 2017 roku

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej jako podmiot ADR w 2017 roku

Sprawozdanie z działalności Wydziału Pozasądowego Rozwiązywania Sporów w Biurze Rzecznika Finansowego w 2017 r.

Sprawozdanie z działalności Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego w 2017 r.

Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (ADR) w 2017 r.

Sprawozdanie z działalności Koordynatora do spraw negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich w 2017 r.

Sprawozdanie z działalności Rzecznika Praw Pasażera Kolei przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego dotyczące prowadzonych postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów w 2017 r.

Sprawozdanie z działalności Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego w 2017 roku

Sprawozdanie z działalności dot. spraw ADR prowadzonych przez Stowarzyszenie Praw Pasażerów Przyjazne Latanie w 2017 r.

Zalecenia Rzecznika Praw Pasażera Kolei przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego