UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i KonsumentówLogo Polub PolubownePolub Polubowne

Wersja graficzna

Menu

Wyszukaj instytucję w rejestrze

Wybierz interesujące Cię kategorie i wyszukaj podmioty zajmujące się polubownym rozwiązywaniem sporów

Pobierz pełny rejestr podmiotów uprawnionych

Mapa zachodnio-pomorskie pomorskie warminsko-mazurskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie podlaskie lodzkie lubelskie opolskie dolnoslaskie slaskie swietokrzyskie malopolskie podkarpackie zachodnio-pomorskie pomorskie warminsko-mazurskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie podlaskie lodzkie lubelskie opolskie dolnoslaskie slaskie swietokrzyskie malopolskie podkarpackie

Województwo Wielkopolskie

Podmioty zajmujące się polubownym rozwiązywaniem sporów konsumenckich
POBIERZ xls

Inspekcja Handlowa

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Poznaniu

al. Marcinkowskiego 3

60-967 Poznań

Województwo Wielkopolskie

poznan.wiih.gov.pl

e-mail: sekretariat@poznan.wiih.gov.pl

Więcej

Rodzaje sporów konsumenckich:

spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami

spory cywilnoprawne pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze województwa wielkopolskiego

Kategorie sporów konsumenckich:

inne usługi, inny transport, naprawa samochodów, sprzedaż towarów, usługi deweloperskie, usługi edukacyjne niepubliczne, usługi remontowe, usługi turystyczne

Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dot. Żywności

ul. Chałubińskiego 8/32

00-613 Warszawa

Województwo Mazowieckie

www.cprsz.pl

Instytucja o ogólnopolskim zasięgu działania
Więcej

Rodzaje sporów konsumenckich:

spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami

spory pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą wynikające z zawartej z konsumentem umowy oraz spory pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą będącym producentem żywności, którą konsument nabył od innego przedsiębiorcy.

Kategorie sporów konsumenckich:

sprzedaż towarów

Izba Gospodarki Elektronicznej

ul. Pańska 96 lok. 83

00-837 Warszawa

Województwo Mazowieckie

www.mediacjeeizby.pl

Instytucja o ogólnopolskim zasięgu działania
Więcej

Rodzaje sporów konsumenckich:

spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami

spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami będącymi członkami e-Izby mającymi swoją siedzibę w Polsce, prowadzącymi sprzedaż towarów lub usług przez Internet

Kategorie sporów konsumenckich:

sprzedaż towarów, listy, paczki, usługi edukacyjne niepubliczne, usługi telekomunikacyjne, usługi turystyczne

Koordynator do spraw negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki

Instytucja o ogólnopolskim zasięgu działania
Więcej

Rodzaje sporów konsumenckich:

spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami

spory pomiędzy odbiorcami paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym a przedsiębiorstwami energetycznymi oraz między prosumentami będącymi konsumentami a przedsiębiorstwami energetycznymi

Kategorie sporów konsumenckich:

usługi energetyczne

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

ul. Giełdowa 7/9

01-211 Warszawa

Województwo Mazowieckie

www.uke.gov.pl

Instytucja o ogólnopolskim zasięgu działania
Więcej

Rodzaje sporów konsumenckich:

spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, spory pomiędzy przedsiębiorcami a przedsiębiorcami

a) spory cywilnoprawne między konsumentami a dostawcami publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych
b) spory cywilnoprawne pomiędzy nadawcami albo adresatami a operatorami pocztowymi

Kategorie sporów konsumenckich:

usługi telekomunikacyjne, listy, paczki

Rzecznik Finansowy

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

Województwo Mazowieckie

rf.gov.pl/polubowne

Instytucja o ogólnopolskim zasięgu działania
Więcej

Rodzaje sporów konsumenckich:

spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, spory pomiędzy przedsiębiorcami a przedsiębiorcami

spory pomiędzy:
a) osobami fizycznymi a przedsiębiorcami będącymi podmiotami rynku finansowego w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy o Rzeczniku Finansowym
b) osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą (przedsiębiorca) a przedsiębiorcami będącymi podmiotami rynku finansowego w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy o Rzeczniku Finansowym

Kategorie sporów konsumenckich:

usługi bankowe, inne usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe

Rzecznik Praw Pasażera Kolei przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego

Al. Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa

Województwo Mazowieckie

pasazer.gov.pl

Instytucja o ogólnopolskim zasięgu działania
Więcej

Rodzaje sporów konsumenckich:

spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami

spory pomiędzy pasażerami a przewoźnikami kolejowymi, zarządcami infrastruktury kolejowej, właścicielami dworca bądź zarządzającymi dworcem

Kategorie sporów konsumenckich:

transport kolejowy

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

Pl. Powstańcow Warszawy 1

00-030 Warszawa

Województwo Mazowieckie

www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny

Instytucja o ogólnopolskim zasięgu działania
Więcej

Rodzaje sporów konsumenckich:

spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, spory pomiędzy przedsiębiorcami a przedsiębiorcami

spory pomiędzy uczestnikami rynku finansowego, w szczególności spory wynikające ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, a odbiorcami usług finansowych świadczonych przez te podmioty

Kategorie sporów konsumenckich:

usługi bankowe, usługi ubezpieczeniowe, inne usługi finansowe, inne usługi

Stowarzyszenie Praw Pasażerów Przyjazne Latanie

ul. Bacewiczówny 2/32

02-786 Warszawa

Województwo Mazowieckie

www.przyjaznelatanie.pl

Instytucja o ogólnopolskim zasięgu działania
Więcej

Rodzaje sporów konsumenckich:

spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami

spory pomiędzy konsumentami a liniami lotniczymi

Kategorie sporów konsumenckich:

transport lotniczy

Związek Banków Polskich Bankowy Arbitraż Konsumencki

ul. Herberta 8

00-380 Warszawa

Województwo Mazowieckie

zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc

Instytucja o ogólnopolskim zasięgu działania
Więcej

Rodzaje sporów konsumenckich:

spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami

spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami

Kategorie sporów konsumenckich:

usługi bankowe