UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i KonsumentówLogo Polub PolubownePolub Polubowne

Wersja graficzna

Menu

Stowarzyszenie Praw Pasażerów Przyjazne Latanie (wykreślony z rejestru w dniu 14.06.2019)

Nazwa podmiotu:

Stowarzyszenie Praw Pasażerów Przyjazne Latanie (wykreślony z rejestru w dniu 14.06.2019)

Województwo:

Mazowieckie

Miejsce zamieszkania albo siedziba podmiotu:

ul. Bacewiczówny 2/32, 02-786 Warszawa

Adres strony internetowej podmiotu uprawnionego:

Wysokość i rodzaj opłat, jeżeli podmiot uprawniony takie opłaty pobiera:

brak
brak

Języki, w jakich można składać wnioski o wszczęcie postępowania:

język polski, język angielski

Języki, w jakich jest prowadzone postępowania:

język polski, język angielski

Konieczność osobistej obecności stron lub ich przedstawicieli, o ile taka konieczność zachodzi:

brak

Czy postępowanie jest lub może być prowadzone jako postępowanie ustne lub pisemne:

elektronicznie lub papierowo

Charakter wyników postępowania prowadzonego przez podmiot:

niewiążący

Rodzaje sporów konsumenckich, których rozwiązywaniem zajmuje się dany podmiot uprawniony:

spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami

spory pomiędzy konsumentami a liniami lotniczymi

Kategorie sporów konsumenckich, w tym podmiotach i sektorach, objetych właściwością podmiotu uprawnionego:

transport lotniczy

Przesłanki, na podstawie których podmiot może odmówić rozpatrywania sporu:

a) jego przedmiot wykracza poza kategorie sporów objęte właściwością Stowarzyszenia Praw Pasażerów Przyjazne Latanie,
b) konsument przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich nie podjął próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu,
c) spór jest błahy lub wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich spowoduje uciążliwości dla drugiej strony,
d) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została już rozpatrzona przez podmiot uprawniony, inny właściwy podmiot albo sąd,
e) wartość przedmiotu sporu jest wyższa od ustalonego progu finansowego w § 1 pkt 2 Regulaminu, tj. 6000 zł,
f) rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie działania Stowarzyszenia Praw Pasażerów Przyjazne Latanie.

Instytucja o ogólnopolskim zasięgu działania

Drukuj